Ceník úkonů nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Platný od 1. 3. 2018

Potvrzení na sport 150 Kč
Vyšetření pro práci v cizině 300 Kč
Potvrzení způsobilosti ke studiu, MŠ (každá přihláška) 100 Kč
Potvrzení pro žadatele o řidičské oprávnění 400 Kč
Potvrzení k žádosti o byt 150 Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200 Kč
Potvrzení pro dětskou rekreaci, tábor, školu v přírodě 150 Kč
Vypsání úrazové pojistky, bolestného 150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace (ihned – v den vyžádání) 200 Kč
Potvrzení o zdrav. stavu (např. na brigádu apod.) 150 Kč
Aplikace očkovací látky u očkování na žádost rodičů 150 Kč
Vystavení duplikátu (očkovacího průkazu, OČR apod.) 150 Kč
Pořízení kopie zdrav. dokumentace 2 Kč za 1 stránku a 250 Kč za půlhodiny času lékaře
Doplatky za očkovací látky nehrazené plně ZP (Silgard, Prevenar 13, Gardasil 9) dle aktuální ceny očk. látky