Ministerstvo zdravotnicví ČR vydalo upřesňující informaci k podávání návrhů lázeňské péče. Lázeňský návrh podává ze zákona vždy to zdravotnické zařízení, které lázeňskou péči indikovalo. V situaci, kdy lékař příslušné specializace (např. alergolog,neurolog apod) dojde k závěru, že má být tato péče indikována jako hrazená z veřejného zdravotního pojištění, vyplní i žádanku k jejímu schválení. Nemělo by docházet k situacím, kdy je po indikaci specialistou delegována tato povinnost na registrujícího praktického lékaře.

Více informací najdete v přiloženém PDF dokumentu: