Ordinace MUDr. Dany Rosypalové poskytuje léčebně preventivní péči pro děti a dorost od 0–19 let.

 • bohaté zkušenosti v péči o novorozence
 • velmi individuální přístup při prvním vyšetření novorozence
 • podrobná vyšetření a pohovory s rodiči ohledně další péče o novorozence
 • možnost laktačního poradenství
 • v případě potřeby častější poradenské kontroly (mimo běžné prohlídky) u novorozenců, kojenců
 • možnost konzultace problémů u větších dětí
 • zajišťujeme základní i nadstandarní očkování dětí
 • přijímáme nové pacienty ve věku 0–19 let dle aktuálních možností ordinace
 • přímo v ordinaci vyšetřujeme CRP (bývá zvýšeno při bakteriálních infekcích) a Strep A
 • na prohlídky zveme telefonicky

Zajišťujeme komplexní péči o novorozence a kojence. Následně provádíme poradenskou péči se sledováním vývoje dítěte a jeho výživy, pravidelné prohlídky dle zdravotního řádu, na které jsou děti zvány telefonicky. Ordinace pro nemocné se koná každý den dopoledne.

Naše ordinace se nachází v Olomouci na sídlišti Povel, ve zvýšeném přízemí – příjezd pro kočárky po nájezdové rampě. Ve stejných prostorách sídlí ještě další praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří zajišťují zástup v době nemoci či dovolené, takže nedochází k přerušení provozu.

Smlouvy máme s těmito zdravotními pojišťovnami: 111, 201, 205, 207, 211, 213.

Přímo v budově se nachází také ordinace očního, zubního, kožního lékaře, psychiatrie, psychologie a laboratoř, kde jsou prováděny požadované odběry krve. Dále se zde nachází prodejna zdravotních potřeb a lékárna.


MUDr. Dana Rosypalová

 • 1993 – ukončena Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor všeobecné lékařství
 • 1996 – specializace pediatrie I. stupně
 • 2004 – specializace neonatologie (novorozenci)
 • licence v oboru pediatrie
 • specializovaná způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost

Od r. 1994 pracovala MUDr. Dana Rosypalová na dětském lůžkovém oddělení Nemocnice Prostějov, včetně služební pohotovosti na jednotce intenzivní péče (JIP). Po specializaci byla vedoucí lékařkou na novorozeneckém odddělení Nemocnice Prostějov. V rámci projektu „Baby Friendly nemocnice“ absolvovala kurz laktačního poradenství ve Fakultní nemocnici Praha-Krč. Po mateřské dovolené začala pracovat v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

Současnou ordinaci převzala od MUDr. Marie Scholzové v dubnu 2018, která bude nadále ordinovat 1x týdně a v době zástupů (podrobně na stránce Ordinační doba).


Zdravotní sestřička Gabriela Henklová pracuje více než 20 let v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, má osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.