Vážení rodiče,

součástí práce praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) je posouzení zdravotní způsobilosti k různým činnostem (střední škola, řidičský průkaz, tábor, škola v přírodě, sport aj.). Vystavování posudků se řídí dle vyhlášek a nařízení vlády, které je nutné dodržovat.

Vzhledem k tomu, že vystavení posudku o zdravotní způsobilosti je provázeno několika administrativními úkony a vyšetřením dítěte, velmi Vás prosíme, abyste se k těmto vyšetřením vždy předem telefonicky objednávali. Posudky nelze vystavovat na počkání, prodlužujete tak čekací dobu objednaným pacientům.

Ze zákona má lékař na vystavení posudku 10 dní, v některých případech až 30 dní. Proto prosím neodkládejte tato potvrzení na poslední chvíli.

Pokud je dítě v péči odborné ambulance, je nutné vždy přinést k vyšetření zprávu z poslední kontroly.

Vystavování posudků o zdravotní způsobilosti je pouze a jedině v kompetenci registrujícího lékaře – nežádejte, prosím, posudky po zastupujícím lékaři v době naší dovolené.

Potvrzení do MŠ

Nejedná se o potvrzení zdravotní způsobilosti,potvrzujeme dle časových možností ihned nebo do několika dnů, bez nutnosti přítomnosti dítěte na základě dokumentace.

Potvrzení na zotavovací akci (škola v přírodě, tábor, lyžařský kurz, plavání aj.)

Pokud je posudek vystaven bezprostředně  při provedení preventivní prohlídky, vychází se z informací získaných při této prohlídce.

Pokud  žádají rodiče posudek mimo termín preventivní prohlídky, musí  být provedena nová prohlídka dítěte s doplněním anamnestických udajů a změn ve zdravotním stavu dítěte, které musí být přítomno.

 • Je-li dítě v péči odborné ambulance (např. alergologie, kardiologie, neurologie), je nutné vždy doložit zprávu z poslední kontroly, jinak nelze posudek vystavit.
 • Posudek platí 2 roky, nedojde-li ke změně zdravotního stavu.

Brigády, zaměstnání, odborná praxe

 • Ke krátkodobé brigádě není ze zákona potřebná prohlídka zdravotního stavu.
 • PLDD může potvrdit zdravotní způsobilost k práci pouze v kategorii 1, a to jen v případě, že není riziko ohrožení zdraví (vždy je potřeba písemná žádost zaměstnavatele vč. jeho podpisu).
 • PLDD není oprávněn potvrzovat zdravotní způsobilost k brigádě, zaměstnání či odborné praxi v rámci školy.
 • V ostatních případech posuzuje zdravotní způsobilost ve vztahu k práci pouze poskytovatel pracovně-lékařských služeb nebo praktický lékař pro dospělé.
 • Vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče: www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-79
 • Posudek o zdravotní způsobilosti tedy vydává smluvní lékař zaměstnavatele/školy na základě výpisu z dokumentace.
 • Výpis ze zdravotní dokumentace NELZE vystavit na počkání! (Ze zákona je lhůta až 30 dní.)

Sport, tělesná výchova

 • PLDD je oprávněn vydávat posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově, organizovanému, neorganizovanému a výkonnostnímu sportu.
 • V případě vrcholového sportu či studiu na sportovní škole posudek o zdravotní způsobilosti vydává tělovýchovný lékař.
 • Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-391
 • U výkonnostního sportu je nutné klidové EKG.
 • U zdravotně náročné sportovní disciplíny je vyžadováno zátěžové vyšetření včetně monitorace EKG a krevního tlaku (viz výše uvedená vyhláška).

Zdravotně náročné sportovní disciplíny

(např. ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus – podrobněji v příloze č. 1 k vyhlášce č. 391/2013 Sb.)

 • Vystavení posudku je spojeno s celkovou prohlídkou – doporučujeme objednat se v době prevence.
 • Součástí posudku je dotazník sportovce ke zjištění potenciálně zjistitelných nemoci srdce s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti.

Řidičský průkaz

 • V případě, že posuzovaná osoba nosí brýle (event. kontaktní čočky), je nutné doložit aktuální zprávu od očního lékaře.
 • Vystavení posudku je spojeno s celkovou prohlídkou – doporučujeme objednat se v době prevence.
 • Součástí posudku je dotazník – prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Střední škola

 • Přihláška ke studiu na střední škole musí být předem vyplněna, zejm. kódy studijních oborů.
 • Je-li dítě v péči odborné ambulance (např. alergologie, kardiologie, neurologie), je nutné vždy doložit zprávu z poslední kontroly, jinak nelze posudek vystavit.
 • Na základě kódu studijního oboru se kontrolují zdravotní omezení pro vybraný studijní obor dle nařízení vlády:
 • V případě nalezení rozporu může být požadováno vyjádření odborného lékaře a posudek o zdravotní způsobilosti je vystaven až na základě rozhodnutí specialisty.
 • S řádně vyplněnou přihláškou se musí uchazeč telefonicky objednat k vyšetření (nutno donést moč)